Whitepaper

Whitepaper je ucelená prezentace projektu, která popisuje historii projektu a kdo jsme. Dále vysvětluje, jaké problémy řešíme. Ukazuje hotové produkty. Jeho součástí je i popis, kam budeme směřovat náš projekt v budoucnu, nechybí ani rozpočet a předpokládané příjmy. Účelem dokumentu je dopodrobna představit čtenáři celý projekt v kostce.
Download pdf
Download pptx

Brožura

V brožuře jsme shrnuli celý náš projekt a vyjmuli z whitepaperu a webových stránek to nejdůležitější. Jejím účelem je především shrnout všechny informace a motivovat čtenáře zjistit více informací či investovat.
Brochure preview
Download brochure pdf
Backgound ForClassmates