Co chceme dokázat během následujících 5 až 7 let?

Team
Marek Liška
CVO | Founder | Co-owner
Lukáš Král
CEO | Co-owner

Zábavnost, smyslnost a individualita

Chceme, aby vzdělávání bylo v naší společnosti bráno jako něco váženého. Aby člověk na školu vzpomínal v dobrém, rád podporoval své děti v tom, aby se vzdělávaly a aby žáci a studenti chodili do školy rádi a věděli, že ten strávený čas je velmi dobrá dlouhodobá investice do vlastní budoucnosti. Naše vize totiž stojí na třech základních pilířích – zábavnost, smyslnost a individualita. Pokud ve vzdělávání docílíme individuálního přístupu, který bude dávat studentovi smysl a bude ho bavit, pak budeme na cestě, kdy opravdu změníme svět.

Školní předměty

Pro žáky a studenty ve věku 9 až 19 let vytvoříme kompletní obsah učiva v 5 školních předmětech. Tyto předměty jsme si vybrali jednak z důvodů jejich obtížnosti pro studenty, ale také především proto, že jsou ve všech našich cílových trzích obsahově velmi podobné na rozdíl od historie či základů společenských věd.

Ma
Matematika
Ch
Chemie
Fy
Fyzika
Bi
Biologie
Ze
Zeměpis
School subjects
Vision map

Jazykové mutace

Naše aplikace, ale především veškerý obsah školních předmětů přeložíme do nejméně 6 cizích jazyků, kterými mluví více jak 150 mil. naší cílové skupiny (žáci a studenti ve věku 9 až 19 let).

Čeština
Britská angličtina
Americká angličtina
Španělština
Portugalština
Francouzština
Němčina
Polština

Funkce online výuky

Naše řešení online výuky je unikátní v komplexnosti celého systému. Jeho hlavní pilíře jsou studentský jazyk, přizpůsobení na míru, gamifikace, testy nanečisto, interaktivní videa a speciální přístup k cenové politice, kde k celému systému je možné mít přístup zcela zdarma.

Online education functions
Community

Komunita

Naším primárním cílem je tvoření komunity, tedy početné základny uživatelů, kterou tvoří jak samotní studenti, tak učitelé, ředitelé a rodiče. Proto jsme zvolili speciální cenovou politiku. Díky této komunitě budeme mít přístup k velkému množství dat, díky kterým můžeme zdokonalit nejen náš systém.

11 mil. aktivních uživatelů
13 900 zapojených učitelů

Předpokládaný příjem

Přestože náš byznys model není primárně postaven na placené verzi naší aplikace, podstatnou část našich příjmů tvoří zobrazovaná reklama uživatelům, kteří mají neplacenou verzi. Primárním klientem pro nabízení reklamy v naší aplikaci je herní průmysl a podobné obory, jejichž cílová skupina jsou děti ve věku 9 až 19 let.

13,2 mld. Kč

předpokládaná hodnota společnosti ForClassmates s.r.o.

Hodnota společnosti

Pro výpočet hodnoty společnosti používáme kromě uznávaného ukazetele tzv. EBITDA také souhrn veškerého nehmotného majetku vynásobený multiplikátorem konkurence a koeficientem atraktivnosti.

Tým

Jedním z nejdůležitějších vlivů na prosperitu firmy je kvalitní a loajální tým. Ten bude motivován nejen tím, že se bude podílet na změně vzdělávacího systému ve více jak 10 zemích světa, ale také tím, že bude participovat na hodnotě společnosti tím, že bude naším tichým společníkem.

Team
Background linesBackground linesBackground linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates