Naše strategie

Vývoj

Book illustration
Obsah

Každý předmět tvoří speciální tým složený z autorů, korektorů, grafiků a testerů obsahu, nechybí ani zastoupení cílové skupiny.

Využijeme překladatelskou agenturu ve spolupráci s naší partnerskou školou, která v daném jazyku vyučuje.

Předměty tvoříme po tématech, abychom je mohli přizpůsobit každé zemi či škole na míru a odpovídaly tak osnovám.

Strategy development
Strategy development system
Systém

Tým, který vyvíjí naši aplikaci, je složen z UX a UI designerů, frontend a backend developerů a testerů.

K efektivnímu řízení vývoje využijeme metodu SCRUM s důrazem na měsíční vyhodnocování a každodenní stand-up porady.

Naprogramujeme vlastní prostředí pro tvorbu a editaci obsahu přímo v aplikaci (textový editor, editor interaktivních videí, projektový managment apod.).

Strategy plus icon
Speciality

Zřídíme speciální oddělení "Výzkum a inovace", které bude pracovat s daty o chování uživatelů v našem systému, navrhovat optimalizaci systému, zkoumat efektivitu, analyzovat trh a tvořit průzkumy.

K udržení studenta v aplikaci a jeho motivaci vyvineme jednoduchý ale propracovaný systém gamifikace. Uděláme výuku zábavnou.

Vytvoříme "Visionary team", jehož náplní bude vize a metodika výuky, kontrola její implementace do systému a školení učitelů.

Strategy sales

Obchod

Strategy phone icon
Call-centrum

Zřídíme call-centrum, které bude kontaktovat učitele a vysvětlovat jim výhody našeho systému a jak jim ušetříme čas.

Měsíčně budeme vyhodnocovat efektivitu obchodníků pomocí klíčových ukazatelů výkonosti tzv. KPI.

Obchodníky budeme motivovat kvartálními odměnami při splnění nadstandardních výkonů.

Strategy sales icon
Specifické aktivity

Potenciální trh určujeme na základě veřejně dostupných dat v databázích UNESCO a OECD.

Budeme se účastnit a sami i pořádat mezinárodní konference učitelů a ředitelů.

Marketing

Strategy ios icon
uživatelů

Student bude moci pozvat svého spolužáka do aplikace a získat speciální funkce zdarma (tzv. referal link).

Budeme mít komunitu studentů, učitelů a rodičů komunikující a spolupracující skrze naši speciální platformu.

Vytvoříme vlastní databázi škol a učitelů a budeme je pravidelně oslovovat skrze e-mail nebo napřímo skrze aplikaci.

Strategy dollar bill icon
Cenová politika

Chystáme speciální cenovou politiku. Aplikace bude zdarma s reklamami dostupná pro všechny nebo po zaplacení uživatel získá premium verzi bez reklam.

Vyvineme inzerentům modul pro vkládání reklamy. Reklamní prostor nabídneme zejména firmám v herním průmyslu, jelikož máme stejnou cílovou skupinu.

Strategy marketing
Strategy management

Řízení firmy

Strategy management icon
Management

Pro řízení firmy využijeme metodu OKR, díky které budeme efektivně prioritizovat cíle a udržíme informovanost napříč jednotlivými odděleními.

Komunikace ve firmě bude probíhat především online, nejen z důvodů COVIDu, ale i pro větší flexibilitu jednotlivých týmů, které budou z různých míst světa.

Strategy iso icon management
Tým

Členové týmu mohou získat podíl na zisku společnosti formou kvartálních odměn.

Máme nastavenou firemní kulturu, která udrží motivovanost ve firmě a zaručí nám spokojené zaměstnance, které bude práce u nás bavit.

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates