Z kuchařek a uklízeček pedagogové?

V nejbližší době bude parlament opět projednávat pandemická opatření ve školách. Díky nově se vyskytující variante Covid-19 omikron, který se šíří velmi rychle, se školy musí potýkat nejen s velkým počtem studentů, kteří jsou v karanténě, ale i s nedostatkem pedagogických pracovníků.

V čem je háček? V tom, že hygiena odmítá uzavřít školy, dokud je přítomno určité množství zaměstnanců, do kterého se ovšem počítají i kuchaři, uklízečky či školníci. Přitom již na podzim roku 2020 bývalá hlavní hygienička Jarmila Rážová stanovila, že pokud onemocní 30 procent pedagogů a žáků, tak dojde k uzavření školy. To neplatí pouze pro covid, ale jedná se o postup i při jiných epidemiích jako například chřipkových.

S řešením situace přišla vláda, která stanovila mimořádné ředitelské volno v rozsahu až deseti dní. Nárok na ošetřovné by pro rodiče poté měl činit 60 procent platu. Vše je však ještě v jednání vlády.

S nepříjemnou situací se potýká například základní škola ve Sloupnici, kde bylo nepřítomno tři čtvrtě pedagogického sboru na prvním stupni a celé třidy byly v karanténě. Hygiena školu odmítla uzavřít. S podobnými okolnostmi se musela vypořádat ředitelka pražského gymnázia prof. Jana Patočky Jana Drake. Personální krize byla tak rozsáhlá, že ve třídách neměl, kdo suplovat. Bohužel hygiena školu opět odmítla uzavřít, protože nesplňovala podmínku 30 -ti procent onemocněných žáků.

K uzavření celých škol došlo na Litoměřicku. Zástupkyně ředitele zš Ostrovní dodává, že ve třídách museli kvůli nedostatku personálu držet dozor uklízečky. Ve škole bylo přítomno pouze 6 učitelů z 23 a celé třídy byly v karanténě.

Ministr školství Petr Gazdík potvrdil, že celou situaci bude opět projednávat. Jistě však počet škol s epidemickou krizí bude v následujících dnech narůstat. Řešením může být také online výuka, se kterou se sžila díky pandemii už většina pedagogů i žáků.

Souhrn

Školy se musí potýkat nejen s velkým počtem studentů, kteří jsou v karanténě, ale i s nedostatkem pedagogických pracovníků.

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates