Více ředitelského volna? Tak, kde je ošetřovné?

Ministr školství Petr Gazdík předložil novelu zákona o zvýšení počtu dnů ředitelského volna z pěti na deset. Důvodem je nedostatek pedagogického sboru a velké množství studentů v karanténě. Hygiena však i přesto nechce školy uzavírat, pokud není v izolaci více jak 30 procent žáků a pedagogů, to však ne každá škola splňuje. Nedostatek pedagogů musí řešit ředitelé vyhlášením ředitelského volna.

Ředitelé škol tak čelí nevoli rodičů, kteří si ne vždy mohou dovolit vzít v zaměstnání volno ze dne na den a pro děti nemohou sehnat hlídání. Dalším spouštěčem konfliktů jsou finance, protože nyní rodiče při vyhlášení ředitelského volna nemají nárok na ošetřovné. Zatímco když školu uzavře hygiena nebo ministerstvo školství, tak rodiče na výplatu nárok mají.

Zoufalou personální krizi ve školství tedy již brzy může vyšetřit nová novela, která se bude projednávat ve zrychleném stavu legislativní nouze. Ministerstvo připravuje úpravu v poskytování takzvaného krizového ošetřovného, to znamená, že by dávky měly být poskytovány i při vyhlášení mimořádného ředitelského volna. „V souvislosti s možnou úpravou vyhlašování ředitelského volna z důvodu mimořádného opatření při epidemii covid-19 připravuje ministerstvo úpravu poskytování tzv. krizového ošetřovného, kdy je počítáno s variantou poskytování dávky i za dny vyhlášeného mimořádného ředitelského volna, které má být poskytováno podle připravovaného mimořádného zákona,“ potvrdil ministr školství Petr Gazdík.

Řešením celé situace by mohla být také online výuka, která by umožňovala pedagogům i žákům, kteří by byli v karanténě i nadále pokračovat ve výuce. Tuto variantu potvrdil také předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Díky naší online výuce, která vysvětluje danou látku a obsahuje i řešení jednotlivých příkladů krok za krokem, by si žáci mohli látku sami doma procvičovat či se připravovat na nastávající přijímací zkoušky. Online učebnice chemie navíc obsahuje i videa s jednotlivými chemickými pokusy, které se provádějí při běžné výuce ve školách. Distanční výuka s naší platformou už nemůže být snazší. Srozumitelnost, studentský jazyk, přizpůsobení na míru a motivace jsou hesla naší online aplikace.

Souhrn

Ředitelé škol čelí nevoli rodičů, kteří si ne vždy mohou dovolit vzít v zaměstnání volno ze dne na den a pro děti nemohou sehnat hlídání.

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates