Nové maturity „čtyři v jednom“

Ministerstvo školství letos začalo s testováním nové formy maturitní zkoušky. Takzvaná maturita „čtyři v jednom“ má v budoucnu nahradit klasickou školní maturitu z jednotlivých předmětů pouze jednou absolventskou prací s obhajobou.

Do projektu se zapojilo po celé České republice 49 žáků z 9 škol. Jejich studenti si mohou zvolit, zda letos budou skládat klasickou státní maturitní zkoušku či se zúčastní testování nové formy maturity.

S inovací jsou zatím spokojení nejen žáci, ale i ředitelé škol. Dle ředitelky Hotelové školy v Poděbradech PhDr. Jany Podolákové „už nebude maturita jako recitace, ale jako aplikace“.

A v čem změna spočívá? Státní maturitní zkouška se v České republice skládá ze dvou částí. První je část společná, kterou tvoří test z českého jazyka a literatury a test z cizího jazyka či matematiky. Žák se dále může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z daných zkušebních předmětů. Druhá část je profilová. Tu tvoří ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a ze dvou až tří povinných profilových zkoušek z vybraných předmětů. Inovace nových maturit spočívá právě v profilové části. Společnou část budou vykonávat všichni studenti stejně. U nových maturit profilovou část nahradí ústní zkouška z českého jazyka a literatury a dále komplexní práce. Jde o jakousi „bakalářskou“ práci, kterou studenti musí obhájit před komisí. Část jejího textu musí být psána v anglickém jazyce a část v dalším cizím jazyce. V rámci 45 minut pedagogové studenta přezkouší z jazyků i teoretických předmětů.

Se změnou maturitní zkoušky Ministerstvo školství počítá ve Strategii vzdělávací politiky 2030+. Její testování má probíhat tento, a ještě následující rok. Myšlenkou změny je, že komplexní práce by měla propojit maturitní zkoušku z praxí. Téhož názoru jsou i studenti, kteří se radují z propojení poznatků získaných na praxích s teorií a z možnosti zvolit si vlastní téma komplexní maturitní práce.

Uvidíme, jaké ohlasy tato „testovací“ forma maturit přinese. Možná, že se již brzy dočkáme velké změny a maturitní zkouška nebude tvořena škatulkou předepsaných otázek jak si ji pamatujeme z našich studentských let.

Souhrn

Ministerstvo školství letos začalo s testováním nové formy maturitní zkoušky. Takzvaná maturita „čtyři v jednom“.

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates