Největší problémy ve vzdělávání!

V tomto článku se zaměříme na největší problémy ve vzdělávání, které náš projekt řeší. Vše se v této digitální době každým dnem posouvá dopředu, mění se, vylepšuje se, ale jediné, co pořád zaostává a přitom je nejpodstatnější částí našich životů, je vzdělávání. Existují snahy a projekty, které se tímto problémem zabývají, které modernizují výuku, ale pořád to nestačí.

V covidové krizi, kdy běžela distanční výuka, se ukázalo, že není dostatek kvalitních prostředků na tento typ výuky. Chyběl ucelený systém a mnoho studentů po celém světě bylo týdny dokonce až měsíce kompletně bez vzdělávání.

Největší problémy, které řešíme

Čas - V dnešním uspěchaném životě studenti nechtějí svůj volný čas trávit učením se a děláním zdlouhavých úkolů. Učitelé jsou na tom stejně, místo aby čas trávili s rodinou nebo přáteli, se musí věnovat opravám a vyhodnocováním testů, kontrole domácích úkolů, přípravám na další den nebo zbytečné administrativě.

Řešení: Online výuka se přizpůsobí každému studentovi na míru, řekne učiteli, kde daný student má slabá místa, zároveň systém bude postupně pracovat na zredukování slabých míst a upevnění toho, co mu jde. Vizí je, že učitel nebude učitelem, ale průvodcem/mentorem. Generování testů a automatické opravování ušetří čas učiteli včetně automatického opravování domácích úkolů.

Nesrozumitelnost - V nynějších učebnicích na trhu a online vzdělávacích kurzech se studentům často stane, že chybí část výkladu, nepochopí, kde udělali chybu a těžko se jim dohledává správný postup. Existuje spousta kurzů stojících pouze na videích nebo naleznete pouze příklady s výsledky, ale to nestačí.

Řešení: Náš obsah píšou sami studenti, kteří mají zkušenost s nezdary při učení. Teorii doplňujeme vizuálními prvky, jako jsou ilustrace nebo obrázky, dále používáme interaktivní videa, kde se okamžitou zpětnou vazbou uživatel dozví, zda látku opravdu pochopil. Každou úlohu vysvětlujeme krok za krokem, snažíme se měnit typy úloh, aby si student nezvykl třeba na vybírání z možností „a), b), c)“.

Soustředěnost a motivace - Naše společnost došla do stádia, kdy si neváží toho, že může chodit do školy. Většina studentů chodí do školy kvůli rodičům, kvůli společenskému statusu a kvůli tzv. papíru (maturita či akademický titul). Motivace studovat je čím dál nižší, a to nejen z důvodu zastaralých osnov, kdy se lidé musí učit mnoho informací, které lze v dnešní době snadno dohledat, ale také v tom, že se lidé díky množství informací, novinek, reklamy a všeho velmi špatně soustředí.

Řešení: Motivovat uživatele budeme především skrze gamifikaci. Co si pod tím představit? Hravou formu učení, kdy student nebude jen tupě naslouchat, co učitel říká, nebo co je napsáno v učebnici, ale bude plně zapojen do výuky pomocí her či soutěží. Zároveň bude nabývat zkušenosti, postupovat do dalších levelů a sbírat ocenění. Ve výuce se mu objeví prvky jako interaktivní video, které ho nenechá jen koukat, ale v průběhu se pozastaví a bude muset odpovědět na otázky z videa.

Peníze - Podle nás by peníze neměly být překážkou ke vzdělávání. Často studenti nevidí důvod, proč investovat do svého vzdělání. Raději si koupí hru, zaplatí film či seriál nebo jiné spotřební zboží.

Řešení: Vzdělání chceme, aby bylo hodnotou, což za každou cenu neznamená mít titul, ale umět kriticky myslet, umět se učit a další "soft skills". Chceme, aby bylo vzdělání dostupné každému bez ohledu na sociální poměry, a proto budeme nabízet možnost používat naši aplikaci zdarma s reklamami. Díky free verzi jsme schopni oslovit obrovské kvantum studentů a naše cílová skupina se rozšíří i do chudých koutů světa.

Chybí data

Data - Nejen organizace nemají data o vzdělávání, ale především sami studenti pořádně nevědí, jestli danou látku umí nebo potřebují zapracovat na konkrétním tématu. Uživatel nemá přehled, kolik času tráví nad výukou, které předměty nebo typy úloh mu jdou a které ne. Stát nemá přesná data, jestli státní maturitu studenti zvládnou, jak ji je případně potřeba nastavit, jestli je vůbec k něčemu. Nevíme, jestli více studentům jde více matematika nebo chemie, jaké školy mají špatné výsledky v daných předmětech a spoustu dalších ještě důležitějších dat chybí.

Řešení: Budeme mít aplikaci, která tyto data bude sbírat. Bude je brát anonymně a studentům bude přizpůsobovat látku podle jejich znalostí. Budou konečně vědět, jak na tom jsou a systém je rovnou navede na konkrétní látku, kterou by si měli znovu projít a procvičit. Budou se moci podívat na stránku statistiky, kde uvidí přehled o své výuce. Stejně tak budou přístupná data pro učitele a ředitele, aby viděli, v čem se třídě nebo škole daří a naopak na čem je potřeba zapracovat.

Souhrn

Přemýšleli jste někdy nad problémy ve vzdělávání? Co chybí? Proč je vzdělávání pozadu oproti technologiím? Je správně, že se styl výuky nemění? Máte 10 minut? Přečtěte si náš nový článek o problémech ve vzdělávání a o našem řešení, se kterým přicházíme.

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates