Je online vzdělávání efektivní?

Některé výzkumy ukazují, že si studenti zapamatují při online učení v průměru o 25-60 % více látky než ve třídě. To je způsobeno především tím, že se studenti mohou učit rychleji. Zároveň online výuka vyžaduje o 40-60 % méně času na učení než tradiční výuka ve třídě.

Studenti se naučí více než v tradiční výuce

Společnost IBM zjistila, že účastníci se v online vzdělávacích kurzech využívajících multimediální obsah naučí pětkrát více materiálu než v tradiční prezenční výuce.

Vzhledem k tomu, že online kurzy poskytují studentům kontrolu nad jejich vlastním učením, mohou studenti pracovat svým vlastním tempem. Mohou rychleji procházet oblasti kurzu, které jim jdou, ale pomaleji ty, na které potřebují více času. Mohou se vracet zpět, přeskakovat nebo zrychlovat podle svých potřeb. Záleží na kvalitě kurzu, technologii, zpracování aplikace a využívaným metodám.

Dostupnost

Online kurzy umožňují studentům účastnit se kvalitního vzdělávání, kdy vzdálenost a časový rozvrh ztěžují až znemožňují fyzickou výuku. Studenti se mohou účastnit výuky odkudkoliv na světě, pokud mají k dispozici počítač a připojení k internetu. Kromě toho online formát umožňuje fyzicky postiženým studentům větší volnost při účasti na výuce. Virtuální výuka je přístupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Častější hodnocení může zvýšit soustředění

Jednou ze skvělých vlastností online kurzů je, že hodnocení se může stát spíše procesem. To je dobrá zpráva pro studenty, protože prokládání videí, grafů a obsahu s pravidelnými krátkými testy může zlepšit zapojení studentů. Výzkum z Harvardu totiž ukázal, že používání těchto krátkých pravidelných testů snížilo rozptýlení studentů na polovinu, ztrojnásobilo počet poznámek a celkově se zlepšilo zapamatování obsahu.

Za zmínku také stojí, že čím častěji jsou studenti hodnoceni, tím lépe mohou jejich lektoři sledovat pokroky. Zvýšené sledování studentů znamená, že učitelé mohou v případě problému zasáhnout dříve.

Úroveň prostředí pro výuku

V online prostředí mají žáci určitou míru anonymity. Diskriminační faktory, jako je věk, oblečení, fyzický vzhled, zdravotní postižení, rasa a pohlaví, zde do značné míry chybí. Místo toho se pozornost jednoznačně soustředí na obsah, schopnost jednotlivce reagovat a přispívat k probírané látce promyšleně a inteligentně.

Souhrn

Je online vzdělávání efektivnější než to klasické ve škole? Je dostupnější? Jaké má výhody?

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates