Funkce ve ForClassmates – 2. díl: Encyklopedie – Témata

Naše aplikace obsahuje vzdělávací obsah ve formě, které říkáme Encyklopedie. Ta je tradičně považována za komplexní zdroj informací pokrývající širokou škálu témat. V našem případě je to soubor veškerého obsahu, který v naší aplikaci existuje. Základními jednotkami naší Encyklopedie jsou Témata a Otázky. Tyto jednotky pak mohou být součástí větších celků, jako jsou kurzy, kvízy, různé hry, prezentace a podobně. Tento přístup umožňuje lépe vyhodnocovat, jaký obsah lidé prohlíží a celkově efektivněji vylepšovat jak naši aplikaci, tak samotný obsah.

Struktura Tématu v Encyklopedii

Jedno Téma v naší Encyklopedii v podstatě představuje jednu podkapitolu v knize. Toto Téma pak má několik stránek (podnadpisů), které řeší konkrétní problematiku.

Například, pokud je Tématem Lineární rovnice, pak první stránka může obsahovat definici lineární rovnice. Další stránka pak představuje ukázkově vyřešený příklad (otázku). Následující stránka popisuje možnosti matematických úprav rovnice. Poté stránky obsahují další vzorové či testové příklady (otázky). Na konci se může nacházet stránka se shrnutím celého Tématu a klidně i závěrečný kvíz (tzv. procvičení, tedy sada otázek), které prověří, zda student porozuměl danému Tématu.

Rozdělení Tématu na takovéto stránky přináší výhodu zejména v microlearningu (rozdělení učiva na co nejmenší části). Student tak studuje po malých kouscích, není nucen studovat příliš velkou část učiva a může tak kdykoliv v učení přestat, aniž by si musel pro příště pamatovat, kde přesně skončil. My také díky tomu víme, co studenti studují nebo jak dlouho jim to zabere času.

Interakce a zpětná vazba

Moderní Encyklopedie také nabízí možnosti interakce. Uživatelé mohou k jednotlivému obsahu přidávat takzvané lajky, ukládat obsah na později pomocí záložek, nebo nahlásit chybu pomocí funkce Zpětná vazba. Tato interakce pomáhá vylepšovat obsah a zvyšovat jeho relevanci pro uživatele.

Další informace o Tématu

Každé Téma kromě samotného obsahu také poskytuje další informace, které mají pro uživatele vypovídající hodnotu, když se rozhodují, zda si dané Téma mají skutečně projít. Zejména Téma obsahuje:

  • Název: Název Tématu, který jasně a stručně popisuje, o čem je.
  • Perex: Krátký úvod nebo shrnutí Tématu, které dává uživatelům představu o tom, co mohou očekávat.
  • Autor: Díky této informaci může uživatel předem očekávat určitou kvalitu či způsob vysvětlování.
  • Časová náročnost: Popisuje, jak dlouho by mělo trvat procházení daného Tématu. Uvedený čas se postupně mění (přizpůsobuje) na základě reálných dat od uživatelů (systém měří skutečně strávený čas na jednotlivých Tématech).
  • Hodnocení: Ukazuje, jak ostatní uživatelé hodnotili dané Téma na stupnici od 1 do 5.
  • Verifikováno: Status, zda je dané Téma ověřeno naším týmem ForClassmates.
  • Štítky: Klíčová slova (tagy), které pomáhají uživatelům najít relevantní obsah.
  • Počet lajků: Počet uživatelů, kterým se dané Téma líbí.

Závěr

Moderní Encyklopedie představuje nový způsob, jak se učit a sdílet informace. Díky své struktuře a interaktivitě je schopna lépe odpovídat na potřeby uživatelů. Ať už jde o hluboké pochopení konkrétního Tématu, nebo rychlý přehled o široké škále Témat. Moderní encyklopedie je zkrátka řečeno připravena poskytnout uživatelům přesně to, co potřebují.

V příštím článku si blíže popíšeme druhou část naší Encyklopedie, a to jsou Otázky. U těch si vysvětlíme důležitou součást naší aplikace, a to je interakce a okamžitá zpětná vazba.

Souhrn

Naše aplikace obsahuje vzdělávací obsah ve formě, které říkáme Encyklopedie. Ta je tradičně považována za komplexní zdroj informací pokrývající širokou škálu témat.

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates