Financování školních psychologů

Karanténa, distanční výuka, izolace, covid, to jsou strašáci minulých dvou let nejen ve školství ale i v životě každého, jehož pandemie zasáhla.

Izolace byla velmi těžká hlavně pro adolescenty a děti, kteří se nemohli zúčastnit prezenční výuky, a tak i vídat své spolužáky. Právě pro tuto skupinu lidí je socializace s vrstevníky nesmírně důležitá, protože se přátelé v této fázi dospívání stávají druhou rodinou. Díky izolaci se rapidně zvýšil počet lidí navštěvující psychology, psychiatry či jiné terapeuty.

Dobrou zprávou je, že ministr školství Petr Gazdík oznámil plán, financovat školního psychologa školám nad 180 studentů z evropské dotace. Konkrétně z Operačního programu Jan Amos Komenský s rozpočtem 90 miliard, ze kterého je určeno 28 miliard regionálnímu školství. Následně by měl financování speciálních, sociálních pedagogů a školních psychologů, kterých je nyní ve školství nedostatek, financovat stát.

Menším školám bude nabídnuto napojení na krajskou psychologicko-pedagogickou poradnu. To znamená, že ve školách by měl být alespoň jednou týdně přítomen odborník z těchto institucí dostupný pro potřeby studentů.

Doufejme, že bude dostatek odborníků, kteří by zaplnili nové pozice, kterých by odhadem mělo být až kolem sedmi set.

Souhrn

Karanténa, distanční výuka, izolace, covid, to jsou strašáci minulých dvou let nejen ve školství ale i v životě každého, jehož pandemie zasáhla.

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates