3. investiční kolo je spuštěno!

Pojďte společně s námi změnit vzdělávání!

Spouštíme 3. investiční kolo, ve kterém budeme vybírat 110 mil. Kč se zhodnocením až 985 % během 7 let. Po půl roční práci se nám podařilo vytvořit plán firmy na následujících 7 let, kdy by firma měla dosahovat ročně miliardové zisky a hodnoty větší než 13 mld. Kč.

Celou naši dosavadní historii společně s vizí a strategií jsme popsali na webových stránkách www.forclassmates.io. K tomu jsme udělali prezentaci nesoucí název Whitepaper, která detailněji rozebírá vše, co je na webu. Pro toho, kdo chce mít pouze souhrn, jsme vytvořili Brožuru.

Jaký bude následující postup?

Ve čtvrtém kvartále tohoto roku (2021) budeme rozšiřovat náš tým, abychom mohli co nejdříve začít vyvíjet naši aplikaci a psát obsah. Společně s tím se vytvoří konkrétní marketingová a obchodní strategie.

V tomto kole se bude ve velkém investovat do vývoje. Ve zbylých kolech se investice postupně vyrovnají obchodu a marketingu, kdy bude důležité náš produkt rozšiřovat do všech zemí a oslovit co nejvíce studentů.

Stávající vzdělávací aplikaci www.forclassmates.online budeme muset od základů překopat. Musí se naprogramovat MVP verze aplikace (Minimum Viable Product = minimální životaschopný produkt), kde budou mít nejvyšší prioritu funkce pro tvorbu obsahu jako je editor textu, interaktivních videí a grafů, multijazyčnost a podobně, abychom snížili chybovost a tím i náklady na obsah. Od počátku budeme pracovat i na mobilní aplikaci, která je pro náš růst nezbytná. V obsahu se zaměříme na matiku, chemii a fyziku pro základní a střední školy v českém jazyce. Postupně se bude vytvořený obsah hned překládat do angličtiny.

Další předměty a překlady nás čekají posléze.

Souhrn

Úspěšně se nám podařilo spustit 3. investiční kolo, ve kterém se bude vybírat 110 mil. Kč se zhodnocením až 985 % během 7 let.

Background linesBackground linesBackground lines
Backgound ForClassmates